พนันกีฬาออนไลน์ สพฐ.เปิดโครงการปั้นเยาวชนสู่ทีมชาติ,มาดามแป้งหนุนสร้างฐานบอลไทย

พนันกีฬาออนไลน์

สพฐ. เปิดโครงการปั้นเยาวชนหญิงสู่ทีมชาติไทย , มาดามแป้ง ประกาศหนุนเต็มที่เพื่อสร้างรากฐานฟุตบอลที่มั่นคง

พนันกีฬาออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิง มุ่งสู่ทีมชาติไทย ครั้งที่ 1” ในช่วงปิดเทอม เดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม โดยมี “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นั่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมประกาศเดินหน้าหนุนเต็มที่ เพื่อการพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ ซึ่งได้ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน เป็นหัวหน้าวิทยากรเดินสายเปิดอบรมทั่วประเทศ อีกทั้งยังได้นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนหญิงอย่างคับคั่ง

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ” ในนามของ สพฐ. ขอเรียนว่า กิจกรรมภาคฤดูร้อนโครงการ “สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิงมุ่งสู่ทีมชาติครั้งที่ 1” และโครงการ “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติครั้งที่ 3 ดำเนินการใน 8 จังหวัด สำหรับนักบอลหญิง และ 10 จังหวัดสำหรับนักบอลชาย มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชาย 2,000 คน และนักเรียนหญิง 1,600 คน เนื่องจาก สพฐ. เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลจากบุคลากรที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งชายและหญิง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนหันมาสนใจการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กนักเรียน ทั้งทางด้านพลานามัยและจิตใจ พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เป้าหมายเพื่อสร้างนักกีฬาฟุตบอลที่มีความสามารถ เพื่อพัฒนาสู่ระดับทีมชาติในอนาคต”